Prosimy o zgłoszenia meilowe
na adres:

jacek.wieszaczewski@gmail.com 

 

W zgłoszeniu należy podać:

1. Nazwiska i Imiona członków zespołu

2. Rok urodzenia zgłaszanych                 
3. Klub lub miejscowość zespołu              
4. Numer telefonu kontaktowego              
5. Adres e-maila kontaktowego                  
6. Kategorii (trasy) zespołu                          
  7. Informacji czy zespół korzysta z zapropono-
wanego noclegu